DESCRICIÓN DA REDE

A rede do Concello de Ourense está formada por unha estación, sita na Alameda.

Os equipos de medida que contén son os seguintes:

ANALIZADOR
MARCA
MODELO
TÉCNICA DE MEDIDA
RANGO
L. DETECCIÓN
SO2
SIRSA
S-5001
38-FLUORESCENCIA ULTRAVIOLETA
500 ppb
0.4 ppb
CO 
 
S-5006
48-ABOSRCIÓN INFRAVERMELLA
100 ppm
0.04 ppm
NOX
SIRSA
S-5012
8-QUIMIOLUMINISCENCIA
1000 ppb
0.4 ppb
O3 
SIRSA
S-5014
6-ABSOCIÓN ULTRAVIOLETA
250 ppb
0.6 ppb
PM10-2.5-1
GRIMM
180
46-EFECTO SCATTERING
1500 ug/m3
0.25 ug/m3
BTX
SRI
8610C
59-CROMATOGRAFÍA GASES PID
100 ppb
0.1 ppb
HIDROCARBUROS
PCF
527
2-IONIZACIÓN DE CHAMA FID
100 ppm
0.02 ppm
  • Estacion