Consulta de datos

Análisis datos

Dende aquí pode consultar todos os datos,desde o ano 2010, xerados polas estacións da Rede do Concello de Ourense. A representación destes datos realízase con Openair. O proxecto openair é un proxecto de Natural Environment Research Council (NERC), que ten como obxectivo proporcionar un conxunto de ferramentas de código aberto para a análise de datos sobre a contaminación do aire.  

 

NOTA IMPORTANTE: TEÑA EN CONTA QUE OS DATOS FORNECIDOS AQUÍ PODEN NON ESTAR VALIDADOS.

 

Recorde así mesmo, que é importante citar ao Concello de Ourense como fonte dos datos.

Seleccione estación
Seleccione Parámetro

Seleccione un perí­odo
Integración de datos
Estadístico
Representación de datos